Additions #35: 73 Dutch Plays (Vondel, Bredero, Hooft, Vos, etc.)

Anon., De Vryadje van Cloris en Roosje
Thomas Asseleijn, De Kwakzalver
Govert Bidloo, Fabius Severus
Adriaan Boelens, Bedrooge Vryer
Adriaan Boelens, Oneenige-Trouw
Gerard Brandt de Jonge, De Veinzende Torquatus
Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Griane
Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Klucht van de Koe
Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Lucelle
Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Moortje
Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Rodderick ende Alphonsus
Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Spaansen Brabander
Gerbrand Adriaenszoon Bredero, Stommen Ridder
Jacob Cats, Koninglyke Herderinne Aspasia
Samuel Coster, Isabella
Govert van der Eembd, Sophonisba
Pieter Corneliszoon Hooft, Achilles en Polyxena
Pieter Corneliszoon Hooft, Baeto oft Oorsprong der Holdanderen
Pieter Corneliszoon Hooft, Geeraerdt van Velsen
Pieter Corneliszoon Hooft, Granida
Pieter Corneliszoon Hooft, Theseus en Ariadne
Pieter Corneliszoon Hooft, Warenar
Dirlk Kalbergen, Muliassus de Turk
Abraham Kemp, De Moordt van sultan Osman
Jan Sijwertsz Kolm, Nederlants Treurspel
Abraham de Koning, Simsons Treurspel
Jan Harmenszoon Krul, Rosilion en Rosaniere
David Lingelbach, Appollonius Koningh van Tyrus
David Lingelbach, Sardanapalus
Guilliam vam Nieuwelandt, Livia
Guilliam vam Nieuwelandt, Salomon
Guilliam vam Nieuwelandt, Saul
Jillis Noozeman, Krijn Onverstand of Vrouwen Parlement
Pieter Nuyts, Admetus en Alcestis
Joachim Oudaen, Haagsche Broeder-moord of Dolle Blydschap
Adriaen Peys, De Toverijen van Armida
Joan Pluimer, De Verliefde Lubbert
Joan Pluimer, Reinout in het Betoverde Hof
Catharina Questiers, Casimier of Gedempte Hoogmoet
Theodoor Rodenburg, Casandra
Theodoor Rodenburg, Keyser Otto den Derden
Theodoor Rodenburg, Rodomont en Isabella
Dirk Schabaelje, Spel des Gheschils tot Athenen
Jan Janszoon Starter, Timbre de Cardone
Joost van den Vondel, Adam in Ballingschap
Joost van den Vondel, Adonias of Rampsalighe Kroonzucht
Joost van den Vondel, Batavische Gebroeders of Onderdruckte Vryheit
Joost van den Vondel, David Hersteld
Joost van den Vondel, David in Ballingschap
Joost van den Vondel, De Amsteldamsche Hecuba
Joost van den Vondel, Faëton of Reuckeloze Stoutheit
Joost van den Vondel, Gebroeders
Joost van den Vondel, Gijsbrecht van Aemstel
Joost van den Vondel, Het Pascha ofte de Verlossinge Israels wt Egypten
Joost van den Vondel, Hiërusalem Verwoest
Joost van den Vondel, Jeptha of Offerbelofte
Joost van den Vondel, Joseph in Dothan
Joost van den Vondel, Joseph in Egypten
Joost van den Vondel, Leeuwendalers
Joost van den Vondel, Lucifer
Joost van den Vondel, Maeghden
Joost van den Vondel, Maria Stuart of Gemartelde Majesteit
Joost van den Vondel, Noah of Ondergang der Eerste Wereld
Joost van den Vondel, Palamedes oft Vermoorde Onnooselheijd
Joost van den Vondel, Peter en Pauwels
Joost van den Vondel, Salmoneus
Joost van den Vondel, Salomon
Joost van den Vondel, Samson of Heilige Wraeck
Joost van den Vondel, Zungchin of Ondergang der Sineesche Heerschappije
Isaak Vos, Klucht van de Moffin
Jan Vos, Aran en Titus
Jan Vos, Klucht van Oene
Jan Vos, Medea